10. Rødkilde Gods

Rødkilde Gods Rødkilde er en gammel fynsk herregård fra 1314, beliggende mellem Fåborg og Svendborg. Rødkilde har aktiviteter indenfor landbrug, vedvarende energi, udlejning af huse og ATV. Rødkilde er 100% CO2 neutral på alt forbrug af opvarmning og strøm – både erhvervsmæssigt og privat. Godset er ikke åbent for offentligheden Hjemmeside

1. Ollerup Kirke

Ollerup Kirke I et gammelt dokument fra 1504 står der, at denne kirke er viet til Sct. Peter, men Pontoppidans Atlas fortæller, at kirken er viet til Sct. Oluf. Ingen af disse betegnelser bruges dog om Ollerup Kirke i dag. Der er ingen spor af romansk indflydelse i kirkebygningen, så den fremtræder i dag som…

2. Vester Skerninge Kirke

Vester Skerninge Kirke Kirkens kerne er romansk og er opført af rå kampesten. Den oprindelige kirke er udvidet to gange, først mod vest, og i sengotisk tid blev det gamle romanske kor revet ned og et nyt bygget i hele kirkens bredde. Denne forlængelse af koret kan tydeligt ses på kirkens ydermur. Ved samme ombygning…

3. Hundstrup Kirke

Hundstrup Kirke Kirken er oprindeligt bygget i romansk stil. I kirkens sydøstlige hjørne er indsat en kvadersten med et hoved i relief – formodenlig en katolsk gejstlig. Tårnet i kirkens vestende er kommet til i den sene Middelalder. Samtidig blev det romanske kor nedbrudt og kirken forlænget mod øst. Ved den samme ombygning blev kirkens…

4. Ulbølle Kirke

Ulbølle Kirke Ulbølle kirke ligger på en høj banke, som så mange af vore andre landsbykirker gør. Men på et enkelt punkt er denne kirke forskellig fra næsten alle andre landsbykirker. Kirkens massive tårn er placeret på kirkens nordside og ikke – som de fleste andre kirketårne – i kirkens vestlige ende. Det antages, at…

5. Vester Skerninge Kro

Vester Skerninge Kro På Vester Skerninge Kro hygger vi om vore gæster, og sørger for fantastisk mad og drikke – serveret i en afslappet og uformel atmosfære! I menukortet finder du både elskede klassikere og 6-retters gourmet-oplevelser af højeste kvalitet, altid serveret ud fra målsætningen om at give vore gæster ypperlige oplevelser! Vi bruger sæsonens…

6. Ulbølle Mølle

Ulbølle Mølle Ulbølle Mølle er opført af Rasmus Pedersen Skov. Han lod den bygge til sin svigersøn, Peder Larsen, der fik skøde på møllen i 1863. Få år forinden var møllenæringen blevet fri, og mange danske møller stammer fra denne tid. Møllen er en såkaldt ”hollandsk mølle”. Møllekroppen er bygget af mursten, en særlig hårdtbrændt…

7. Egebjerg Mølle

Egebjerg Mølle Velkommen til Egebjerg Mølle Naturrum Egebjerg Mølle Naturrum er et formidlingscenter med udstillinger og fortællinger om det karakteristiske sydfynske istids- og kulturlandskab. Naturrummet skal inspirere jer til at tage ud og opleve naturen på egen hånd. På 3. sal finder børnefamilier aktivitetsforslag og udstyr til at gå på opdagelse i Egebjerg Bakkers natur.…

9. Hvidkilde Gods

Hvidkilde Gods Den nuværende midterfløj er opført ca. 1550. 1 1742 udvides den og vest- og østfløjen muligvis med Phillip de Lange som arkitekt. I 1820 opføres den imponerende ladegård, der dog delvis nedbrænder i 1932, og ombygges af arkitekt Jens Ingwarsen, der også restaurerede hovedbygningen og opførte muren ud til vejen. Slottet er ikke…