Forum 5762 er en forening, der arbejder under følgende formål:

Forum 5762’s formål er at fremme det gode liv ved at styrke sammenhængskraft, fællesskaber, initiativer og udvikling i 5762-området “Sydfyns grønne hjerte” – både helt lokalt og på tværs af de enkelte lokalsamfund.

Eksempler på foreningens naturlige indsatsområder og opgaver er:

  • Forum 5762 fremmer sit formål gennem udviklingsarbejder og aktiviteter, som kommer almenvældet til gavn.
  • Forum 5762 understøtter aktiviteter, som har til formål at styrke lokalsamfundet og dermed også fremmer borgernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundets udvikling.
  • Forum 5762 arbejder for at skabe forståelse for formålet i offentligheden og hos myndighederne gennem møder, aktiviteter og debatskabende arrangementer.
  • Forum 5762 udøver sin virksomhed i samarbejde med Svendborg Kommune, andre foreninger, virksomheder, netværk, arbejdsgrupper etc. i eller uden for lokalsamfundet.

Link til foreningens vedtægter: HER

Link til referatet fra stiftende generalforsamling: HER

Forum5762 startede i 2018 som en initiativgruppe af folk fra foreningslivet, skoleverdenen, erhvervslivet og civilsamfundet, der samlet set havde interesse i at arbejde for udvikling af lokalområdet under postnummeret 5762 i den vestlige del af Svendborg Kommune.

Gennem 3 årlige borgermøder, selvstændige initiativer, udviklingsplaner, samarbejde med Svendborg Kommune og fondsansøgninger viste det sig mest hensigtsmæssigt, hvis initiativgruppen fik et stærkere fundament i form af en foreningstruktur. 8. februar 2021 blev derfor afholdt virtuel stiftende generalforsamling, og overstående vedtægter vedtaget.