Ballen

Ballen, som består af en overvejende nyere bebyggelse og enkelte sommerhuse, ligger dramatisk og smukt helt ud mod kysten og mod Syltemae Ådal.

Nedenfor bebyggelsen ligger Ballen havn, som udelukkende tjener rekreative formål.

Fortællinger fra Ballen

Foreningslivet i Ballen

Badebroen i Ballen