Borgerbudget 2023 er klar til uddeling – i 2 omgange

Runde 1: 100.000

Ansøgningsfrist 1. marts 2023 – ansøgningen skrives i nedenstående ansøgningsskema og sendes til thomasvisby@vskfri.dk

Svar: 15. marts 2023

 

Runde 2: 100.000

Ansøgningsfrist 1. august 2023 – ansøgningen skrives i nedenstående ansøgningsskema og sendes til thomasvisby@vskfri.dk

Svar: 15. august 2023

 

HENT ansøgningsskema (Husk af DOWNLOADE filen, da I ellers skriver i skabelonen)

 

Ansøgningskriterier:

 1. Projektet skal være fostret af og bygge på lokale kræfter fra civilsamfundet i 5762.
 2. Projektet skal være af almennyttig karakter, der kommer en gruppe af borgere til gode.
 3. Der skal være tale om projekter, der starter et nyt initiativ op, eller som lægger et nyt lag på et eksisterende projekt.
 4. Det kan således ikke tildeles midler til drift, og midlerne kan heller ikke medføre afledt kommunaldrift eller finansiere kommunale indsatser
 5. Eventuelle indkøbte objekter, rekvisitter mv. skal ejermæssigt være bundet op i en forening.
 6. Det vil være en styrkelse af  ansøgningen, hvis projektet understøtter dele af den udarbejdede udviklingsplan for området 5762 – se https://forum5762.dk/potentialeplan/
 7. Det vil være en styrkelse af ansøgningen, hvis projektet går på tværs af området 5762 – fx geografisk og/eller demografisk
 8. Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til projekter med tilbagevirkende kraft.
 9. Det maksimale beløb, der som udgangspunkt kan søges om pr. projekt, er 25.000.
 10. Skulle projektet ikke være gennemført inden for 1 år fra svartidspunktet, vil midlerne blive givet tilbage til borgerbudgettet for 5762-området, med mindre ansøger har lavet en aftale med Svendborg Kommune om andet.

 

Jury:

Juryen, der afgør, hvilke projekter, der får del i borgerbudgettet, består af 7 medlemmer udpeget af følgende foreninger:

1 udpeget af Ulbølle Borgerforening

1 udpeget af Hundstrup Borgerforening

1 udpeget af Øster Skerninge Borgerforening

1 udpeget af Ollerup Forsamlingshus

1 udpeget af Vester Skerninge Forsamlingshus

2 udpeget af Forum5762

 

Udbetaling af midler:

Kontaktpersoner bag et projekt, der får tildelt midler fra borgerbudgettet, vil blive kontaktet af Svendborg Kommune, der sørger for udarbejdelse af en skriftlig aftale samt udbetaling af midler i henhold til denne.

 

Projekter, der fik støtte af borgerbudget 2022:

 1. Mænds Mødesteder
  • Formålet er at styrke mænds sundhed med et åbent tilbud til alle interesserede om at mødes i et nyt fællesskab om gode aktiviteter
 2. Hundstrup Torv
  • I forbindelse med overtagelsen af Filippahuset, ønsker Hundstrup Borgerforening at åbne haven op ud mod vejen over mod kirken og skabe Hundstrup Torv. Det er tanken, at torvet skal være et naturligt mødested for borgerne i landsby og en behagelig mulighed for et naturligt stop for folk på vej igennem byen på gåben eller cykel.
 3. Vinylcaféen
  • Ved at have en åben vinylcafe, vil projektet komme alle til gode, der har en interesse i at mødes omkring vinylmusikken. Cafeen vil blive brugt i mange forsk. sammenhænge, så et anlæg vil komme alle brugere af huset til gavn
 4. Skilte til Lansbyhaven, Ulbølle
  • Folk vil kunne finde navnet på planterne og evt. købe det til egen haver. Herved forsøger vi at sprede vores ønske om mere biodiversitet i folks haver og gerne med grønne tiltag, som de også selv kan spise. Så vi kan påvirke omstille af vores forbrug og få friske råvare og derved give et lille bidrag til bedre folkesundhed

 

Projekter, der fik støtte af borgerbudget 2021:

 1. Ulbølle Gynger
  •  Ulbølle Gynger, en 6-kantet konstruktion med hængesofaer, ligger centralt placeret i Ulbølle ved cykelstien, som forbinder hele 5762, det Aktive Mødested og Landsbyhaven. Her er tale om et uforpligtende forum for kaffemøder, fælles samtaler, højtlæsning, rundbordsdiskussioner og dialogmøde.
 2. Åbningsfest for Aakilde Værkstedsfællesskab
  • D. 20 + 21. august 2021 åbner Foreningen Aakilde Værkstedsfællesskab sine lokaler som ramme for lokale kreative sjæles energiudladninger over de næste mange år.
 3. Åbne Døre på Hjul
  • Vi ønsker gennem en fælles bustur i 5762-området at overraske og skabe en totalteateragtig oplevelse, der er sanselig, oplysende og bidrager til den fortælling vi har af os selv som borgere i 5762.
   Ved at inddrage lokale kræfter i turene, opnår vi en større sammenhængskraft, og netværket udvides.
 4. Familiesøndage i Station 5762
  • ”Familiesøndage på Station 5762”  har til formål at samle børnefamilier på tværs af landsbyer i hele 5762 gennem deltagelse i kunst, kultur- og naturaktiviteter og involverer en række lokalt baserede formidlere og kunstnere fra hele 5762.
 5. Højskolesangbøger
  • Indkøb af 50 stk af den nye Højskolesangbog og 1 stk af Melodibogen. Tanken med indkøbet er, at sangbøgerne skal bruges til at udlåne gratis til borgere og foreninger i 5762-området, der ønsker at låne dem til arrangementer,
   hvor der skal være fællessang
 6. Offentligt møde omkring cykelsti til Svendborg, Foreningen til fremme af Cykelsti mellem Ollerup og Svendborg
  • bæredygtig, sund, sikker, tryg og naturnær cykelfremkommelighed mellem by og land for alle aldre og med alle formål: Pendling, motion, fritids- eller turist-.
 7. Lysudstyr og køkkenudstyr, Toftegaardens Musik og Festivalforening
 8. Pizzaovn, Ulbølles Aktive Mødested
 9. Bordtennisborde ved Den grønne Plads i Ulbølle, Ulbølle Borgerforening
 10. Hjertestarter i Vester Skerninge,Vester Skerninge Hjertestarterforening

Projekter, der fik støtte af borgerbudget 2020:

 1. Bogklub for børn og unge, Ditte Skov Jacobsen
  • et tilbud for børn og unge, som interesserer sig for den gode fortælling, eller som
   ønsker at udvide deres læselyst. Det gælder både alm. bøger, tegneserier, lydbøger og e-bøger.
 2. Offentligt møde omkring cykelsti til Svendborg, Foreningen til fremme af Cykelsti mellem Ollerup og Svendborg
  • bæredygtig, sund, sikker, tryg og naturnær cykelfremkommelighed mellem by og land for alle
   aldre og med alle formål: Pendling, motion, fritids- eller turist-.
 3. Discgolfbane i Ollerup, Mads Støvring Jørgensen 
  • 5762 Discgolf Park vil få otte kurve, hvor en runde med øvet og/eller ikke-øvet deltagere i gennemsnit vil tage 45 minutter. Før deltageren har set sig om, så har man tilbagelagt ca. 2 kilometers gang i den friske sydfynske luft.
 4. Plastikposefrit 5762, Kasper Krebs
  • Hos Plastikposefrit 5762 ønsker vi at gøre det nemt for borgere  at handle på en bæredygtig måde, nemlig ved at give dem et alternativ til plastikbæreposer.
 5. Skulturrute i 5762, Kjartan Annesen, Mads Overvad Nielsen
  • De ældste klassertin på skolerne arbejder sammen med kunstnere, for at lave træskulpturer, der skal opsættes på stierne mellem henholdsvis Ulbølles Aktive Mødested og Industrivej, og fra krydset ved Kærvej og Krovej i V. Skerninge til der
   hvor stien ender over for kirken i Ollerup.
 6. Redskabsskur, Egebjerg Fodbold
  • Opførelse af skur til bolde og evt. vask af spillertrøjer i forbindelse med den nye kunststofbane ved Vester Skerninge Hallen
 7. Fællessang i 5762, Fællessangsudvalget “Noget om sang” på Den frie Lærerskole, Ollerup Friskole og Ollerup Musikefterskole
  • I samarbejde med Ollerup Friskole og Ollerup Musikefterskole vil vi stå for seks fællessangsaftener vi 5762-området. Vi synger under åben himmel, så arrangementet både bliver coronavenligt og smukt for øjet.
 8. 5762 Aktivdag & Sommerfest 2021,Vester Skerninge Tennisklub
  • Formålet er at lave en samlende social begivenhed, der med en alsidig vifte af aktiviteter kan tiltrække både børn, unge og voksne i alle aldre fra hele 5762-området på tværs af landsbyer, skoler og foreninger til et årligt tilbagevendende event, der styrker det store fællesskab på tværs af hele 5762-området.