Vester Skerninge

Vester Skerninge er en langstrakt by, som mod øst ligger på kanten af Syltemae Ådal og oprindelig blev anlagt i overgangen mellem vikingetid og middelalder.

Byen fik status af kirkelandsby og var af typen en vejklyngeby. Den oprindelige hovedgades forløb indgår nu i landevejen mellem Svendborg og Faaborg og er ikke ændret meget undtagen ved kirken, hvor der er sket udretning og dermed fredeliggørelse af den gamle Krovej med de fem fredede bindingsværkshuse. Desuden er der komme en del sidegader til med parcelhuse især mod syd og øst.

Vester Skerninge var hovedby i den sydlige del af den tidligere Egebjerg Kommune. Det viser sig ved, at en del både privat og offentlig service er lokaliseret i byen, og ved at en del af den kommunale administration fortsat er placeret her på det tidligere Egebjerg Rådhus. Byens erhvervsområde er præget af en stor garverivirksomhed.

 

Kontaktperson

Michael Grube Andersen,

Nørremarksvej 10,

5762 Vester Skerninge,

4089 5511,

michael@Grube-Andersen.dk

Fortællinger fra Vester Skerninge