Ollerup

Ollerup ligger i et kuperet terræn på kanten af Ollerup Mose og ned mod Ollerup sø.

Ollerup er oprindelig en kirkelandsby og var blevet anlagt i overgangen mellem vikingetid og middelalder i den nu vestlige del af byen. Som tidlige stationsby og placeret på hovedlandevejen Fåborg-Svendborg har Ollerup udviklet sig fra et landbosamfund til et større bysamfund.

Byen er karakteriseret ved sine mange skoler, især inden for de frie skoler. Skolerne og byens størrelse har betydet, at der har kunnet opretholdes et godt niveau inden for såvel offentlig som privat service.

 

Kontaktperson:

Pia Duus Jensen,

Kohavevej 61,

Ollerup,

5762 Vester Skerninge,

5194 5597,

piaduus@gmail.com

Fortællinger fra Ollerup