Ollerup

Fra mindesten til mødested

af Arne Ebsen

Hvert år stimler folk sammen til den årlige demokratifestival på Ollerup gymnastikhøjskole. Det er de frie skoler der siden 2011 har gjort årets grundlovsdag til den største og mest folkerige begivenhed, men det er også en markering af egnens særlige tradition for oplysning, debat og udvikling af sang og tale.

Kører man til 5762 fra vest møder man lidt væk fra vejen en mindesten af digteren Mads Hansen. Han prægede en stor del af sidste halvdel af 1800-tallet. Det begyndte med en sangforening, foredragsaftener, højskole og skytteforening og siden har egnen været et eldorado for konstruktive og visionære mennesker.

Det har udviklet et særligt frisind, som skaber vide rammer for, hvordan vi lever og omgås hinanden, en tradition vi ser videreført og udviklet med den årlige demokratifestival.

Det foregik på sømmelig vis

Mads Hansen var født og levede sit liv på Sterregården mellem Ulbølle og Hundstrup. Han skrev en lang række sange, som den lokale komponist, Hans Hansen i Ulbølle ofte satte musik til. Sangforeningen stiftede han så tidligt som 1859 og den holdt i første omgang til på den lokale kro i V. Skerninge. Her mødtes egnens unge til sang og dans og selvom det først sluttede kl. 2 – “foregik det på sømmelig vis”, som samtidige iagttagere understregede.

Successen med sammenkomsterne gjorde det oplagt at oplyse unge lokale mennesker gennem foredragsvirksomhed, så nogle få år senere stødte en ny forening til med 4 årlige foredrag – senere udvidet til 6. I lyset af krigen mod preusserne i 1864 dannedes mange steder skytteforeninger, der skulle sikre træning og modstandsvilje hos de danske karle. Skytteforeningen “Palnatoke” blev stiftet i 1863 og afholdt træning ved en lokal gård. Nogle år senere fik foreningen en fane, der fortsat kan ses i hallen i V. Skerninge. Indskriften på fanen “end er mit bedste skud i vente” fortæller jo meget om foreningens mål.

Ollerup Gymnastikhøjskole

Kroen blev afløst af et forsamlingshus – etableret i 1875 som et af landets ældste. Senere kom der højskole i V. Skerninge med Anton Nielsen som forstander. Han og Mads var i begyndelsen perlevenner, men venskabet kølnedes – om det alene var politiske uoverensstemmelser, der førte til bruddet er nok ikke tilfældet. Anton Nielsen fortsatte sit højskole i Ollerup på Himmeriggården. Bygningerne huser i dag Den frie Lærerskole, der uddanner lærere til de frie skoler.

Sådanne kom der også 2 af i den periode Mads Hansen prægede egnen. Både V. Skerninge og Ollerup har stærke friskoletraditioner. Senere etablerede Niels Bukh som bekendt Gymnastikhøjskolen i Ollerup og statens erhvervskolers videreuddannelse fik også et uddannelsessted her.

Den bygning huser i dag Ollerup Efterskole – sang og musik, et af de seneste skud på den stærke uddannelsestradition, der præger vores egn. Den tidllgere folkeskole i Ulbølle huser i dag en efterskole for unge med særlige læringsforudsætning baseret på især idræt.

Det stærke foreningsliv

De mange mennesker, der rejser til og fra skolerne, elever og lærere har på mange måder sat deres præg på området, også i foreninglivet, der i alle årene har være et stærkt element. Lige fra fodboldspillerne i Ulbølle over boldspillerne i Ollerup/Skerninge, tennisspillerne i V. Skerninge til gymnastik og svømmefolkene i Ollerup er der rig mulighed for udfoldelse. Sang, dans og musik er fortsat vigtige dele af det stærke folkelige foreningsliv og dynamikken og lysten til samvær har stærke rødder. Så det er egentligt ikke så sært, at folk d. 5. juni sætter kursen mod Ollerup for at se alle disse elementer i fuld vigør ved demokratifestivalen.