Ulbølle Kirke

Ulbølle kirke ligger på en høj banke, som så mange af vore andre landsbykirker gør. Men på et enkelt punkt er denne kirke forskellig fra næsten alle andre landsbykirker. Kirkens massive tårn er placeret på kirkens nordside og ikke – som de fleste andre kirketårne – i kirkens vestlige ende. Det antages, at Ulbølle Kirke stammer fra slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. Kirken er overvejende bygget af rå kampesten med enkelte munkesten imellem. I kirkens første tid har der været 2 indgange til kirken, en dør i nordsiden (kvindedøren) og en dør i sydsiden (mandedøren). Kirken er engang – uvist hvornår – blevet udvidet mod vest. Kirkerummet dækkes af fire krydshvælvinger, hvoraf den østligste udgør korpartiet. Dette korparti blev restaureret i 1938 med nyt knæfald og alterskranke.

(kilde: VisitSvendborg)