Helt nede ved strandkanten, tæt på Syltemae ådal, ligger den fredede egeskov på 3,4 hektar. Det svarer rundt regnet til fem fodboldbaner, der siden arilds tid har hørt under præstegården i Vester Skerninge.

Kirken og dermed vel også præstegården har i tidligere tid hørt under Skjoldemose. Hvor gammel skoven er, kan der kun gisnes om, men nogle store sten, der enkelte steder stikker op af jorden, fortæller, at jorden aldrig har været dyrket.

Egene er omkring 200 år gamle. Det svarer til dengang englænderne huggede flåden, og kongen bød, at der skulle plantes egetræer i hele landet.

Skoven blev fredet i 1950. Der er offentlig adgang på stierne og ved stranden, hvor kommunen hvert år sætter en badebro op.

Skoven består af ca. 150 store egetræer og nogle enkelte bøge- og elmetræer. De sidste er næsten forsvundet igen på grund af elmesyge. Derudover mange hasseltræer. De bliver stævnet ca. hver femtende år. Det vil sige, at de bliver savet ned til ca. 10 cm over jorden. Der skyder hurtigt ny skov op igen. Deraf betegnelsen stævningsskov.

I mange år leverede skoven brænde til præstegården. Det var indføjet i præstegårdsforpagterens kontrakt, at han skulle fragte brændet op til præstegården.

(kilde: Svendborg Historie)