Nuværende måned

Har du ændringer til eller aflysninger af oprettede begivenheder, så skriv til thomasvisby@vskfri.dk.

Så for vi det rettet til 😉